Активности
14.02.2017

14. фебруар 2017. – 128. седница

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 127. седнице НПС.
 2. Обавештења.
 3. Разматрање нацрта Закона о основама система образовања и васпитања.
 4. Разматрање нацрта Закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.
 5. Исправка техничке грешке у наставном програму предмета “Информатика” за 2. разред гимназије.
 6. Одлука о додатном наставном средству за предмет Музичка култура Певамо сви до, ре, ми, фа, сол, ла, си – комплет од првог до четвртог разреда основне школе, аутора др Гордане Илић, издавача Klett из Београда.
 7. Разно.

17.01.2017

17. јануар 2017. – 127. седница

Дневни ред

 1. Усвајање записника са 126. седнице НПС.
 2. Обавештења.
 3. Разматрање наставног плана и програма општеобразовних предмета за четворогодишњи образовни профил “техничар за ловство и рибарство”.
 4. Разматрање наставног плана и програма општеобразовних предмета за трогодишњи образовни профил “ливачки калупар”.
 5. Разно.

  15.12.2016

  15. децембар 2016. – 126. седница

  Дневни ред

  1. Усвајање записника са 125. седнице НПС.
  2. Обавештења.
  3. Презентовање Извештаја о завршном испиту 2016, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
  4. Презентовање резултата TIMSS 2015 тестирања, Институт за педагошка истраживања.
  5. Разматрање годишњег извештаја НПС Народној скупштини.
  6. Разно.

  15.11.2016

  15. новембар 2016. – 125. седница

  Дневни ред

  1. Усвајање записника са 124. седнице НПС.
  2. Обавештења.
  3. Ситуација у образовању ученика са сметњама у развоју и инклузивном образовању.
  4. Разматрање Предлога општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања и за крај основног образовања одраслих.
  5. Поновно разматрање Предлога општих стандарда постигнућа за предмет Босански језик за крај обавезног образовања.
  6. Дискусија о предлозима исхода и стандарда из документа “Оквир предметног курикулума за обавезне предмете у основном образовању”.
  7. Листа оцењивача и предлог измена Закона о уџбеницима.
  8. Одобравање уџбеника на основу приспелих рецензија по претходном закону.
  9. Разно.

  18.10.2016

  18. октобар 2016. – 124. седница

  Дневни ред

  1. Усвајање записника са 123. седнице НПС.
  2. Обавештења.
  3. Питање статуса бошњачког/босанског језика.
  4. Разматрање Предлога општих стандарда постигнућа за крај обавезног образовања за босански језик.
  5. Давање мишљења о предлозима наставних планова и програма за предмете: Македонски језик са елементима националне културе за 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; Босански језик са елементима националне културе за 6, 7. и 8. разред ОШ; Босански језик за 4. и 8. разред ОШ; Босански језик и књижевност за 4. разред СШ.
  6. Разматрање предлога додатака програма за предмете: Природа и друштво на босанском језику за 4. разред ОШ; Ликовна култура на босанском језику за 4. разред ОШ; Ликовна култура на босанском језику за 5. разред ОШ; Историја на босанском на босанском језику за 6, 7. и 8. разред ОШ.
  7. Разматрање појединачних предлога стандарда из докумената “Оквир предметног курикулума за обавезне предмете у основном образовању” и “Оквир предметног курикулума за обавезне предмете у општем средњем образовању”.
  8. Разно.

  Страница 1 od 2212345»... Последња »